Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

  • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/ of vormen van behandelingen bezwaarlijk zijn, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.  
  • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
  • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informeel gedrag dat niet gewenst is achterwege laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.