Klacht over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en  hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken. U kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de praktijk. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u ook terecht bij pati├źntenorganisaties zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van de klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen 2 weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie / Postbus 248 / 3800 AE Amersfoort / 033-4672900 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Klachten over het fysiotherapeutisch handelen van de fysiotherapeut kunt u gratis indienen bij het Regionaal Tuchtcollege, uitgezonderd de (eventuele) kosten van (juridische) bijstand. Bij uw afweging of u het Tuchtcollege inschakelt, is het goed om te weten dat de procedures langer duren en formeler zijn dan behandeling door de Klachtencommissie.

Contactgegevens

De regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg vindt u de contactgegevens.