Vol trots willen wij MentaalSterk presenteren. MentaalSterk is nieuw binnen ons bedrijf FysioSterk en bestaat uit een team met zorgverleners gespecialiseerd in psychologische zorg.

Al jaren werken de gespecialiseerde fysiotherapeuten van FysioSterk samen met andere zorgverleners/disciplines. In de regio hebben we prachtige samenwerkingsverbanden opgezet en binnen ons bedrijf is multidisciplinair werken ingeweven in onze manier van denken en behandelen.

Onze visie is dat je totaalzorg nooit alleen bewerkstelligt. Samen leer je van en met elkaar.

Een logische volgende stap voor FysioSterk is dan ook om binnen ons bedrijf uit te breiden met andere disciplines. Fysiek en Mentaal gaan altijd samen en dit zorgt ervoor dat de collega’s van MentaalSterk nu al onmisbaar zijn.

Het team MentaalSterk bestaat uit:

 • Orthopedagoog Generalist
 • Kinderpsycholoog
 • Psychomotore therapeuten
 • Praktijkmanager
 • Praktijkhouder

Wat doet dit team:

 • Intake door regiebehandelaar of specifieke discipline, afhankelijk van aanmelding en hulpvraag
 • Screenen/ onderzoeken, testen
 • Diagnostisering
 • Behandelplan maken met een behandeltraject
 • Multidisciplinair behandeltraject binnen MentaalSterk
 • Multidisciplinair behandeltraject tussen FysioSterk en MentaalSterk
 • Individuele behandelingen en groepsbehandelingen

Veelvoorkomende hulpvragen 0-18 jaar:

 • Vragen bij Gedragsproblemen
 • Vragen bij Leerproblemen
 • Een vervelende thuissituatie en hierbij ontstane vragen
 • Moeite met Sociale Vaardigheden
 • Vragen bij lichamelijke en fysieke problematiek
 • Bij vragen over en/of problemen hebben bij de opvoeding
 • Wanneer je kind weinig zelfvertrouwen heeft, onzeker is en hierdoor een laag zelfbeeld heeft
 • Als je kind zich somber voelt, gespannen is en hierdoor slecht slaapt.
 • Wanneer je kind veel piekert en tegen alles opziet
 • Als je kind problemen heeft met zindelijk worden
 • Als je kind zich angstig voelt
 • Wanneer je kind zich slecht kan concentreren waardoor er leerproblemen ontstaan
 • Wanneer een hele hoge of juist lage intelligentie problemen geeft
 • Als je kind een verstoord eetpatroon heeft 
 • Bij onduidelijke lichamelijke klachten
 • Als je kind last heeft van nare of schokkende (verlies)ervaringen
 • Als je kind extreem perfectionistisch is
 • Spanningen, driftbuien of agressief gedrag,
 • Teruggetrokken of angstig gedrag,
 • Stoornissen in de ontwikkeling,
 • Moeite met het verwerken van prikkels,
 • Moeite met contact maken of het onderhouden van sociale contacten,
 • Communicatieproblemen,
 • Relatieproblemen, bijvoorbeeld tussen u en uw kind,
 • Negatieve lichaamsbeleving of negatieve zelfwaardering.
 • Moeite met grenzen bepalen en aangeven.
 • Leren herkennen en omgaan met emoties;
 • Omgaan met tegenslagen;
 • Opkomen voor jezelf;
 • Meer vertrouwen in jezelf;
 • Omgaan met angsten;
 • Herkennen van lichaamssignalen en het ontwikkelen van veerkracht