Fitkids is een fitness- en oefenprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, aangeboren hartafwijking, cystic fibrosis of jeugdreuma, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom. Tijdens de lessen wordt er zowel individueel, op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden er allerlei soorten sport en spel gedaan. Gedurende het programma ga je bekijken welke sport je na Fitkids wilt gaan doen. De Fitkidsbegeleider helpt daarbij. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden voor sport in de buurt. 

folders

Dit zijn de beschikbare documenten: