Lage rug- of bekkenklachten is bij veel mensen een terugkerend probleem en het is vaak moeilijk om van deze klachten af te komen. In veel gevallen worden deze klachten niet veroorzaakt door een afwijking van de rug. Dit betekent echter niet dat er niets aan de hand is. De oorzaak van de pijn is dan vaak een verkeerd gebruik van uw rug of onvoldoende steunvermogen rondom uw bekken. Dit resulteert vaak in bijvoorbeeld een verkeerde houding, moeite met lang in dezelfde houding zitten of staan, overbelasting of verkeerde aansturing van de spieren van de lage rug of bekken(bodem). Om klachten te voorkomen of te verminderen is een goede controle noodzakelijk.

De Flexchair is een oefenmogelijkheid voor mensen met acute of chronische (lage) rug- of bekkenklachten. De driedimensionaal bewegende kruk kan helpen om een beeld te krijgen van de sturing van uw lage rug en bekken in relatie tot uw klachten. Vervolgens kunnen we dat gericht gaan trainen. Een sensor in de kruk is verbonden met een computer. Via het beeldscherm worden de uitgevoerde bewegingen direct terug gekoppeld (visuele feedback). Op deze manier wordt heel duidelijk hoe u uw rug gebruikt, hoe de positie boven uw bekken is en welke bewegingen problemen geven.

De Persoonlijke Actieve Rugtest (PAR) wordt uitgevoerd op de Flexchair en duurt 15 minuten. Deze test bevat 6 verschillende oefeningen, die elk 2 minuten duren. Er wordt bij de test gekeken naar mobiliteit, stabiliteit, spierkracht, spieruithoudingsvermogen, coordinatie, compensatiestrategieen en bewegingsinzicht. 

Aan de hand van de testgegevens wordt een oefenschema bepaald. Na een korte periode van oefenen zult u merken dat de oefeningen makkelijker worden en de rugklachten verminderen. Dit kan vervolgens vertaald worden naar bewegingen uit uw dagelijks leven. De PAR-test kan herhaald worden om vooruitgang in kaart te brengen en zo nodig om het oefenprogramma aan te passen.