Geriatrische fysiotherapie is bedoeld voor mensen die ouder worden en waarbij sprake is van lichamelijke of psychische achteruitgang. Als dit samengaat met klachten en/of beperkingen kan er een indicatie zijn voor geriatrische fysiotherapie.

De geriatrie fysiotherapeut is specialist in het onderzoek en behandelen van kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd. Ouderen kampen vaak met meerdere (complexe) aandoeningen op mogelijk fysiek, psychisch of sociaal gebied. Daarnaast kunnen bijwerkingen van medicatie een grote rol spelen.

Soms is lichamelijk herstel niet altijd mogelijk, maar is onderhouden van hetgeen u kunt voldoende.

Enkele situaties waarin een geriatrische fysiotherapeut behulpzaam kan zijn:

  • status na botbreuken
  • pre- en postoperatieve klachten
  • valangst/ verhoogd valrisico
  • artroseklachten
  • dementie/ Alzheimer/ Parkinson/ beroerte
  • bedlegerigheid in terminale fase

De behandeling is gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid en kan plaatsvinden individueel of in groepsverband.

Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, prognose, behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Samenwerking met de ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Documenten

Dit zijn de beschikbare documenten: