Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal de kinderbekkenfysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

Onderzoek

Om een goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboeken bij te houden. De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens het plassen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met de ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, di√ętiste of psycholoog te raadplegen.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

  • uitleg over de "plas-en poepfabriek"
  • leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren
  • oefenen toiletgedrag
  • advies over voeding en drinken

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van kind en ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructie hoe ze hun kind het best kunnen begeleiden.

Voor uitgebreide informatie kunt u de folders kinderbekkenfysiotherapie downloaden.

Documenten

Dit zijn de beschikbare documenten: