Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van 0-18 jaar en is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Tevens is de kinderfysiotherapeut in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten worden betrokken bij het behandelproces.

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling) worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider ( zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie).

Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken. Vanuit de particuliere praktijk komen kinderfysiotherapeuten ook in de thuissituatie van het kind. Er wordt nauw samengewerkt met medebehandelaars. Kinderfysiotherapeuten maken vaak deel uit van multidisciplinaire teams.

Een paar voorbeelden waarvoor het kind behandeld kan worden:

  • 0-2 jaar motorische ontwikkelingsproblemen
  • huilbaby's / overstrekking / onrust
  • motorische ontwikkeling bij kinderen met aangeboren of verworven aandoeningen
  • achterstand fijne motoriek, grove motoriek en co√∂rdinatieproblemen
  • schrijftraining bij schrijfvaardigheidsproblemen
  • problemen in het ruimtelijk inzicht
  • orthopedische aandoeningen
  • kracht en conditieproblemen

Voor uitgebreide informatie kunt u de folder kinderfysiotherapie downloaden: