In 2023 zijn er 124.000 mensen in Nederland die de diagnose kanker hebben gekregen. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar weer toe. Gelukkig is de kans op overleven steeds groter. Als gevolg van alle behandelingen (radiotherapie, chemotherapie, operatie of hormoontherapie) kampen veel mensen met diverse lichamelijke klachten. De oncologiefysiotherapeut kan u helpen om tijdens of na het medisch behandeltraject deze klachten te verminderen of zo stabiel mogelijk te houden. 

Klachten waar u aan kunt denken zijn:

  • vermoeidheid
  • pijn
  • bewegingsbeperking
  • oedeem
  • verkleving van littekens
  • spanning
  • krachtverlies
  • verminderde conditie

Ook in de palliatieve fase (wanneer genezing niet meer mogelijk is) kan de oncologiefysiotherapeut veel voor u betekenen. Naast bovengenoemde klachten kan de aandacht van de behandeling liggen op comfort en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Dit geldt ook in de terminale fase.

De oncologiefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de complexiteit die bij het hele ziekteproces van kanker komt kijken. Niet alleen de fysieke problemen zijn bekend, maar ook het signaleren van psychische en sociale problematiek speelt hierbij een grote rol. Wij werken als oncologiefysiotherapeut dan ook nauw samen met andere medische disciplines. Dit maakt het mogelijk om de patiënt de meest optimale zorg te bieden. 

Naast individuele therapie biedt FysioSterk ook een groepsprogramma Onco-Sterk. Onco-Sterk is een revalidatieprogramma opgesteld voor patiënten die de curatieve behandeling voor kanker hebben afgerond en kampen met lange termijngevolgen van de medische behandeling of de kanker zelf. Patiënten kunnen op ieder moment, maar het liefst zo snel mogelijk na de laatste behandeling starten met als doel verbeteren van conditie, spierkracht en balans, verminderen van vermoeidheidklachten en herwinnen van vertrouwen in eigen lichaam en eigen kunnen. Door een multidisciplinaire aanpak met een diëtist, ergotherapeut en psychomotorische therapeut wordt getracht de patiënt te begeleiden tijdens hun herstel na kanker. Andere disciplines, zoals de ergotherapeut of maatschappelijk werker kunnen eveneens ingeschakeld worden.  

Documenten

Dit zijn de beschikbare documenten: