Peutergym Extra is een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waarbij ondersteuning gegeven wordt  gericht op de spraak/taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling ( kinderfysiotherapie). Spelenderwijs worden oefeningen gedaan aan de hand van verschillende thema's. Door de nauwe samenwerking wordt er op kindvriendelijke wijze doeltreffend en efficiënt gewerkt. Daarnaast zijn er, indien nodig, korte lijnen met andere deskundigen.

Documenten

Dit zijn de beschikbare documenten: