Psychomotorische therapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problemen, waarbij op methodische wijze gebruik gemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De therapeut let tijdens de werkvormen vooral op het gedrag van de cliënt en laat  hem/haar hiervan bewust worden. Vervolgens wordt er gekeken of door middel van gedragsverandering de problematiek kan verminderen of zelfs kan verdwijnen.

De psychomotorisch therapeut is onderdeel van het team van MentaalSterk. Daarnaast werken onze psychomotorische therapeuten samen met de fysiotherapeuten. In multidisciplinaire programma's zoals Reva-Sterk en Onco-Sterk werken zij samen om de optimale zorg voor u te bieden.

Voor uitgebreide informatie kunt u de folder Psychomotorische therapie downloaden.

Aangesloten bij NFG / Register Vaktherapie / NVPMT / FVB / RBCZ / SKJ