Tref! Is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar, die moeite hebben met het vinden van aansluiting in spelsituaties en die gebaat zijn bij een insteek die niet zozeer talig is, maar meer handelend. Het doel van de bijeenkomsten is het optimaliseren van de sociaal-emotionele ontwikkeling door het inzetten en stimuleren van de motorische vaardigheden binnen een groepsbehandeling.

Door het bewegen in de groep te combineren met aanwijzingen in het gedragsmatig functioneren binnen een groep, wordt op een vanzelfsprekende manier gewerkt aan de ontwikkeling van een betere houding in het samen leren/spelen/functioneren/afstemmen.

Naast een geformuleerd groepsdoel (samen leren zijn) wordt voor elk kind ook een individueel doel geformuleerd in overleg met het kind, ouders, school of andere betrokkenen.

De groep bestaat uit 5 tot 10 kinderen. De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut en een psychomotorisch therapeut. Voorafgaand aan het programma wordt een individuele intake gedaan, een vragenlijst afgenomen en de doelen bepaald. Daarna starten de 10 groepslessen, met tussentijds een evaluatie en aan het einde een verslag en een evaluatiegesprek

folders

Dit zijn de beschikbare documenten: